พิธีลงนามว่าด้วยการจัดเรียงจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี(MOU) วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา-บริษัทฮิวเมอร์ริค จำกัด

วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัทฮิวเมอร์ริค จำกัด ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมาจัดพิธีลงนามว่าด้วยการจัดเรียงจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี(MOU) โดยว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประธาน  (ทำพิธีลงนาม)    นางสาว มณีรัตน์ แสงบุญไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัด(ทำพิธีลงนาม) นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมากล่าวรายงาน นายเริงศักดิ์  ใจสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา นายฉลอง  นพคุณรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นายทศธรรม แสงบุญไทย บริษัทฮิวเมอร์ริค จำกัดและนายสมภาส  จิตรา อาจารย์แผนกวิชาหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาร่วมเป็นสักขีพยาน

พร้อมคณะนักศึกษาวิชาหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจำนวน10คนเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนระบบวิภาคีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาวิชาสถานประกอบการที่มีความรู้ความเชียวชาญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในระบบวิภาคีและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการทำงานหรือห้องเรียนในการนี้บริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัดเข้าร่วมลงนามว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนระบบ ทวิภาคี( นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมากล่าว)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและบริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรวิชาระยะสั้นประเภทวิชาศิลปะหัตถกรรมสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมงานเครื่องหนังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสบการณ์จริงและการยกเป็นการยกระดับนักเรียนอาชีวะไทยสู่มืออาชีพหลายคนอาจจะให้ความหมายของรองเท้าสุขภาพ, รองเท้าเพื่อสุขภาพได้ไม่ถูกต้องนัก บางคนอาจจะเข้าใจว่า รองเท้าเพื่อสุขภาพ หมายถึง รองเท้าที่มีลักษณะนุ่ม และเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบาย ไม่กัดเท้า หรือบางคนอาจจะเหมารวมว่า รองเท้าสุขภาพจะต้องเป็นรองเท้าที่มีปุ่มนูนใต้ฝ่าเท้า เพื่อให้ช่วยนวดฝ่าเท้าในขณะที่เดินไปได้ ความหมายเหล่านั้น ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของรองเท้าเพื่อสุขภาพแต่อย่างใดรองเท้าเพื่อสุขภาพที่แท้จริงแล้วหมายถึงรองเท้าที่มีลักษณะพอเหมาะพอดีกับรูปเท้า ไม่หลวมหรือไม่คับจนเกินไป เมื่อใส่แล้วรองเท้าไม่มีผิวสัมผัสที่ทำให้เท้าระคายเคือง ไม่บีบ หรือรัด ส่วนรองเท้าสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน (รองเท้าเบาหวาน) หรือรองเท้าสำหรับผู้ที่มีรูปเท้าผิดไปจากปกติ หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าที่ขาดหายไป รองเท้าเบาหวานนี้ จะมีการผลิตหรือตัดให้โดยเฉพาะ สำหรับผู้สวมใส่เป็นรายเฉพาะบุคคล รองเท้าเบาหวานที่ดี จะถูกออกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเท้าของผู้ที่สวมใส่เป็นหลัก เพราะรองเท้านั้นจะช่วยลดอาการเจ็บเท้า, ข้อ หรือแม้แต่แผลที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าได้(นางสาว มณีรัตน์ แสงบุญไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวเมอร์ริคจำกัด กล่าว)

Facebook Comments

Default Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *