ภาพบรรยากาศ พิธีร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ(MOU)”การร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาระบบบริการการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ”

ภาพบรรยากาศ พิธีร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ(MOU)”การร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาระบบบริการการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ”
ระหว่างเทศบาลเมืองเมืองพลสภาเทศบางเมืองเมืองพล, บริษัท ฮิวเมอร์ริค จำกัด, โรงพยาบาลพล เป็นต้น
ทางบริษัทร่วมคัดกรองตัดรองเท้าเสริมอุปกรณ์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และร่วมบริจาครองเท้าให้แก่ผู้สูงอายุ

 

Facebook Comments

Default Comments

Secure Payments

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Money Back Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet. Morbi at nisl lorem, vel porttitor justo.

Free Delivery

Pellentesque habitant morbi netus tristique senectus et malesuada.